IMBAS

TAKSIR

BAYAR
ONLINE

Zakat Apa Yang Perlu Dibayar?

Zakat Pendapatan

Harta pendapatan bermaksud semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperolehi daripada kerja atau usaha

Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan

Zakat Wang Simpanan

Mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak.

Zakat Pelaburan

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik saham atau pemilik syarikat yang turut berkongsi keuntungan atau kerugian.

Zakat KWSP

Zakat yang dikenakan hasil pendapatan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang dicarum di KWSP.

Zakat Emas & Perak

Mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak.

Zakat Takaful

Produk takaful merupakan salah satu bentuk simpanan / pelaburan yang mempunyai unsur harta zakawi.

Zakat Padi

Zakat padi wajib dikeluarkan atas HASIL BERSIH jualan padi (Hasil jualan padi-kos penghasilan padi).

Qada Zakat

Qada zakat bermaksud, melaksanakan zakat yang wajib ditunaikan pada masa lalu, namun gagal ditunaikan.

Bayar Zakat